Garantie en reparatie service

Vertoont uw product een defect dan kunt u te allen tijde met uw product bij Radio Bakker Alkmaar terecht. Wij lossen het graag voor u op.

Werkt uw product, gekocht bij Radio Bakker Alkmaar, niet naar behoren, dan kunt u het volgende doen om het op te lossen:

 • U biedt het defecte artikel ter reparatie aan in onze winkel. Afhankelijk van het soort artikel wordt het artikel in de winkel voor u omgeruild of opgestuurd ter reparatie. Sommige reparaties kunnen we in onze eigen technische dienst uitvoeren.
 • U geeft uw defect aan ons door via 072-5110370 of bezoek onze winkel, Scharlo 19 te Alkmaar en een monteur van een geautoriseerde officiële servicedienst repareert het artikel bij u thuis. Sommige reparaties kunnen we in onze eigen technische dienst uitvoeren. Het kan zijn dat het apparaat dan wordt opgehaald en zeer snel weer wordt teruggebracht, vaak dezelfde dag.
 • U neemt contact met ons op via 072-5110370 of bezoek onze winkel, Scharlo 19 te Alkmaar en laat het defecte artikel ophalen door de Radio Bakker Alkmaar Bezorgdienst. Wij zorgen voor reparatie bij een geautoriseerde officiële servicedienst. Sommige reparaties kunnen we in onze eigen technische dienst uitvoeren.

Service aan huis

Voor grote apparaten is aan huis service bij defecten tijdens de garantie periode gratis. Dit geldt voor wasmachine, droger, vaatwasser, koel- vrieskast, TV vanaf 120 cm / 46 inch en alle Loewe TV’s (m.u.v. Bild 1.32). Bij een defecte TV kan er een leen TV geplaatst worden tijdens de reparatie. De service van Loewe hebben wij in eigen beheer: Radio bakker Alkmaar zal uw bij Radio Bakker Alkmaar gekochte Loewe TV ophalen, een leen TV plaatsen, de TV herstellen en weer terug brengen. Tijdens de garantie is dit volledig kosteloos.

Voor witgoed en overige merken televisies zal er een externe technische service dienst de reparatie uitvoeren. Let op dat uw TV klaar staat als deze monteur komt, de TV mag niet meer aan de wand hangen en wordt ook niet meer terug gehangen. Wenst u dat uw televisie anders dan Loewe door ons wordt opgehaald voor reparatie en na reparatie weer terug gebracht wordt (als van toepassing ook de TV van de wand halen en deze na reparatie weer terug hangen), kan dit ook. Hiervoor vragen wij een kleine bijdrage.

Voor kleine apparaten, anders dan bij het vorige punt genoemd, kunnen indien gewenst ook door ons opgehaald worden voor reparatie. Hier zal een kleine vergoeding voor gevraagd worden. Het eventuele terug brengen van een klein apparaat en het opnieuw aansluiten van het apparaat kan ook door ons gedaan worden tegen een kleine vergoeding.

Eigen Loewe technische dienst

Met de eigen technische dienst van Radio Bakker Alkmaar kunnen wij u als klant met voorrang helpen. Loewe reparaties zowel binnen als buiten de garantie doen wij helemaal zelf. Bij een defecte Loewe TV binnen de fabrieksgarantie en buiten de fabrieksgarantie halen we vaak deze dezelfde dag op en plaatsen we direct een leentoestel. Voor overige merken buiten de garantie kan dit ook mogelijk zijn, vraag vooraf naar de mogelijkheden. Overige reparaties, zoals witgoed en audio apparatuur buiten de garantie kunnen we soms ook uitvoeren. Vraag in de winkel naar de mogelijkheden voor reparatie van de door u bij Radio Bakker Alkmaar gekochte apparatuur. Bij onweersinslag kunt u voor uw verzekering ook schade rapporten laten opstellen voor de bij Radio Bakker Alkmaar gekochte apparatuur.

Wettelijke garantie en voorwaarden reparatie

Dit is de garantie die u als consument altijd heeft wanneer u een product aanschaft. U heeft wettelijk gezien altijd recht op een goed werkend product dat beantwoordt aan de koopovereenkomst die met u is gesloten.

Fabrieksgarantie

De fabrikant zelf geeft standaard 2 jaar garantie (Loewe 3 jaar) op een nieuw gekocht product. De inhoud van deze garantie en de voorwaarden kunt u nalezen in de toelichting van de fabrikant welke bij het product geleverd wordt.

Recht op een goed product

Wanneer u een product koopt, heeft u altijd recht op een product van goede kwaliteit, dat geschikt is voor normaal gebruik. Het merk, de prijs en de toelichting van uw verkoopadviseur bepalen wat u van uw aankoop mag verwachten.

Vertoont een product nadat u het gekocht heeft binnen 6 maanden een defect, dan hoeft u niet te bewijzen dat het product bij aankoop niet in orde was. Na 6 maanden dient u dit wel te bewijzen.

Mijn product werkt niet goed. Wanneer heb ik volgens de wet recht op herstel of vervanging?

De minimale termijn voor wettelijk garantie op elektronica is twee jaar. Binnen de wettelijke garantie(periode) heeft u recht op herstel of in sommige gevallen vervanging wanneer het product buiten uw schuld om:

 • niet compleet was bij aflevering.
 • kapot is, of het niet goed doet.
 • niet kan, wat de verkoper toegezegd heeft.

Let op: normale slijtage of slijtage vanwege intensief gebruik zijn hiervan uitgesloten. Dit hoort er nu eenmaal bij als u een product gebruikt. Wanneer blijkt dat het product gebrekkig is en dat het defect er al moet zijn geweest toen u het product kocht, zorgt Radio Bakker Alkmaar voor herstel of vervanging.

Herstel of vervanging. Moet ik hieraan meebetalen?

Wanneer een defect buiten uw schuld om is ontstaan geldt het volgende: Als het defect zich binnen 2 jaar na aankoop voordoet hoeft u geen kosten te betalen bij reparatie of vervanging. Na 2 jaar, kan het zijn dat u een deel van de herstel- of vervangingskosten moet betalen. Dit deel is afhankelijk van de leeftijd van het product. Radio Bakker Alkmaar zal altijd haar best doen om het reparatiebedrag zo laag mogelijk te houden. Is het defect ontstaan doordat u dit zelf heeft veroorzaakt? Bijvoorbeeld doordat u het product niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt? Dan betaalt u altijd zelf de volledige onderzoek -, voorrij – en reparatiekosten.

Herstel of vervanging bij een defect, op basis van de wettelijke garantie gaat niet op:

 • Wanneer een defect wordt veroorzaakt door normale slijtage.
 • Wanneer u niet in het bezit bent van de originele aankoopbon, tenzij uw gegevens zijn te achterhalen in het computersysteem van Radio Bakker Alkmaar.
 • Bij onoordeelkundig gebruik (gebruik anders dan volgens de gebruiksaanwijzing).
 • Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.
 • Van buitenaf komend onheil (bijv: blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen, etc.).
 • Indien anderen dan de Radio Bakker Alkmaar of een door Radio Bakker Alkmaar geadviseerde servicedienst herstel- of andere werkzaamheden aan het artikel hebben uitgevoerd zonder dat eerst met Radio Bakker Alkmaar is overlegd.
 • Problemen in het signaal/aansluiting waardoor het apparaat storingen vertoont, maar het apparaat dus niet zelf defect is.

Extra uitzondering op garantie

Sommige producten bieden services aan via bijvoorbeeld internet. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Youtube, internet webbrowser, Uitzending gemist, enz. maar ook bepaalde services via een provider van digitale televisie zoals bepaalde zenders of opname mogelijkheden/kopieer mogelijkheden. Deze services zijn bijna altijd van een andere eigenaar dan die van het product. Het wegvallen van een service is uiteraard erg vervelend. Dit valt onder geen enkel geval onder garantie, het product werkt immers nog correct. Bij het wegvallen van een service zal Radio Bakker Alkmaar i.s.m. de leverancier altijd kijken of er een oplossing is om weer gebruik te kunnen maken van deze service. Er kan geen garantie gegeven worden als dit mogelijk is, ook niet als er een oplossing of het weer kunnen gebruiken van een service volledig gratis zal zijn.

Apparatuur welke niet uw eigendom is

Sommige apparaten, zoals decoders van Ziggo/KPN of CI+ modules van Ziggo koopt u niet bij Radio Bakker Alkmaar, maar huurt u via Ziggo/KPN. In een geval van een storing in een apparaat/moduul welke u in bruikleen heeft, dient u altijd te melden bij de verhuurder. Zij zullen het probleem voor u oplossen. Wij kunnen u hier wel in begeleiden als het Ziggo betreft.